Molenstraat 4, 4364 AA Grijpskerke, NL

De BirdAlert registreert ze haarfijn en verjaagt ze met angstgeluiden.
De BirdAlert bestrijkt 20 ha land en reageert enkel wanneer vogels neerstrijken.
Dit voorkomt gewenning en geluidsoverlast.

Effectieve ecologische beheersing van vogelschade

Biologische akkerbouwers die maïs telen ondervinden grote schade van kraaienvraat. Maïs moet soms één of twee keer overgezaaid worden en dan nog ontstaan er vaak kale plekken die gemakkelijk veronkruiden. Afweermiddelen met een afschrikkende werking (geur, smaak) op natuurlijke basis die geschikt zijn voor biologische teelt, ontbreken vooralsnog en er is voor zover bekend ook nog geen gedegen onderzoek naar gedaan. In elk geval geen onderzoek dat een middel heeft opgeleverd dat rijp is voor de praktijk. In de gangbare teelt staat het gebruik van chemische middelen ook steeds meer onder druk, waardoor dus ook steeds meer de vraag komt wat dan nog wel de mogelijkheden zijn om vogelschade te voorkomen en te beperken.

Er is nu wel een goed alternatief voor zaadontsmetting met een afwerende werking, de ‘Bird Alert’. Deze moderne, intelligente en ecologisch verantwoorde vogelverschrikker is ontwikkeld door het Deense bedrijf Wild Detect. De werking daarvan is in Denemarken en Zwitserland onderzocht en er zijn sinds november 2020 ook diverse apparaten in Groningen getest met zeer goed resultaat tegen kraaien en ganzen.  Het gaat om vogels die in groepen optreden en die genoeg lawaai maken, zoals kraaien, roeken, ganzen, meeuwen en spreeuwen. De apparatuur werkt met geluidssensoren voor het vaststellen van de aanwezigheid van de vogels en het vervolgens produceren van alarm geluiden voor die betreffende soort. Daardoor werkt het apparaat zeer specifiek en is de kans op gewenning en aanpassing zelfs door de zeer intelligente kraaien laag. Er vindt regelmatig een update plaats van waarschuwingskreten, om ook op die manier de kans op gewenning te verkleinen Die soorteigen waarschuwingskreten worden dus alleen geproduceerd als er daadwerkelijk kraaien op het perceel zijn. Dat betekent ook dat eventuele geluidsoverlast voor de omgeving daardoor tot een minimum is gereduceerd Er wordt alleen geluid geproduceerd als het echt nodig is.

Het apparaat reageert altijd op aanwezigheid van de vogels met waarschuwingskreten. Als er vaker groepen vogels (terug) komen, worden die kreten aangevuld met geluid van een knalapparaat en een ‘scary man’, die opgeblazen wordt en met zijn armen begint te zwaaien. Één apparaat heeft een bereik in een cirkel met een straal van circa 250 meter, dat wil zeggen zo’n 20 ha. Het apparaat is voorzien van Sim card en gps. De werking is thuis op de computer te volgen of via een app op de telefoon. Stelen van het apparaat levert de dieven niets op, het apparaat wordt dan vanaf de fabriek op non-actief gezet.  Via de gps is welk precies te volgen waar het apparaat gebleven is.

Naast kraaien is de Bird Alert ook geprogrammeerd voor ganzen, meeuwen en spreeuwen. Duiven zijn (nog) niet in het systeem opgenomen omdat het geluid daarvan in het algemeen te zacht is om goed waargenomen te worden met de microfoons. Detectie van duiven en andere soorten (niet alleen vogels) met camera’s in plaats van of naast microfoons is al wel uitgeprobeerd, maar heeft nog onvoldoende resultaat opgeleverd.  Hier wordt wel aan gewerkt.

De Bird Alert kan niet alleen goed gebruikt worden tegen kraaienoverlast in maïs, of peulvruchten, maar ook tegen spreeuwen in een boomgaard of om foeragerende ganzen te verjagen uit wintergraan of grasland. Die kunnen een perceel binnen enkele uren compleet verwoesten. Ter illustratie: de uitgekeerde ganzenschade aan Nederlandse boeren was in 2018 circa 20 miljoen euro en de verwachting is dat het aantal ganzen dat in Nederland overwintert (inmiddels zo’n 2 miljoen), nog blijft groeien de komende jaren. Een effectief middel om de ganzen uit de percelen te jagen waar je ze niet wilt hebben is dan wel heel prettig. Bij12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies voor o.a. faunaschade, start dit jaar met een onderzoek naar de effectiviteit van het apparaat op praktijk schaal, de resultaten komen in 2020 naar voren.

Op de computer of het mobieltje is goed te volgen wat er gebeurt op het veld.

Meer informatie via de dealer voor de Benelux Man@Machine

In de zuidelijke provincies             Jos Pelgröm       info@manatmachine.com

In de noordelijke provincies           Peter Brul           info@agro-eco-advisors.com (Noord-Nederland)